Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.Dubaireischecker.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door BeKri -Media. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BeKri -Media is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BeKri -Media.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit van de bedoelde prijzen.

Prijzen van reizen zijn bedoeld als indicatie, de juiste vakantieprijs bij onze adverteerders is afhankelijk van de door u gekozen vertrekdata, aantal personen, type verblijf enz.enz.

Wij zijn dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor getoonde prijzen. Wij linken enkel door naar onze partners om onze websitebezoekers een zo goedkoop mogelijke vakantie te laten vinden.

Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met BeKri -Media te mogen claimen of te veronderstellen.

BeKri -Media streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.

BeKri -Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.Dubaireischecker.nl op deze pagina.

Weer & Klimaat Disclaimer
De klimaat en weer informatie op deze pagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld uit klimaatgegevens van meteorologische websites en andere bronnen.

Aan alle klimaat gegevens op onze klimaat / weer pagina kunnen geen rechten ontleend worden. Het voorspelde weer is een gemiddelde van jaren en biedt geen enkele garantie naar het actuele weer.

Vooral de laatste jaren is het weer en klimaat onderhevig aan sterke veranderingen. Niets is zo onvoorspelbaar als het weer.

Als website eigenaar van www.Dubaireischecker.nl voelen wij ons dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in wat voor vorm dan ook die mogelijkerwijs ontstaan zou zijn door beslissingen van derden op basis van door ons beschikbaar gestelde weer en klimaat informatie